آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تجهیزات فناوری اطلاعات

انتقاد از روند آزمایش و تایید نمونه تجهیزات فناوری

رسانه آوردگاه - به گفته یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مشکل شرکت‌های واردکننده تجهیزات فناوری اطلاعات، قوانین دست‌وپاگیر است که با طولانی کردن روند ترخیص و راکد کردن سرمایه در گردش شرکت‌ها، موجب سود قاچاقچیان می‌شود که بیمه،…