آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تربیت مدرس

آغاز پذیرش دوره حرفه‌ای POST DBA دانشگاه تربیت مدرس

رسانه آوردگاه - مشهور است که می گویند یادگیری هیچگاه پایان نمی یابد، زیرا زندگی هر روز درسی تازه برای آموختن دارد. در زندگی سازمانی و مدیریت بر انسان ها آن گفته مشهور حتی پررنگ هم می شود؛ در مدیریت سازمان ها چه بسا هر لحظه حرف و بحث تازه ای…