آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تغییر در تنظیمات AirPods و AirPods Pro

اعمال تغییرات در تنظیمات AirPods و Airpods Pro

رسانه آوردگاه - استفاده از AirPods مزایای بسیار زیادی دارد. اما یک ویژگی خوب برای استفاده از این ابزار در گوشی‌های آیفون، قابلیت تغییر تنظیمات آن‌ها است. برای استفاده بهینه از AirPods شما می‌توانید برخی از تنظیمات پیش‌فرض آن‌ها را دست‌کاری…