آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تلفن‌همراه مسافری

معرفی قاچاقچیان تلفن‌همراه مسافری به مراجع قضایی

رسانه آوردگاه - سامانه همتا اعلام کرد: طبق اخبار رسیده و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده‌ای از رویه مسافری محرز شده است و بر این اساس، متخلفین در حوزه قاچاق تلفن‌همراه به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.