آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تلویزیون اینترنتی

179 هزار اشتراک تلویزیون اینترنتی رایگان واگذار شده است

رسانه آوردگاه - معاون دولت الکترونیک گفت: با مشارکت ۱۳ سرویس تلویزیون اینترنتی و ویدیویی برخط و ۲۶ اپراتور دسترسی پهن‌باند ثابت در طرح «انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی»، تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار اشتراک یک ماهه رایگان تلویزیون اینترنتی…