آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تماس تصویری واتساپ

تماس تصویری واتساپ به 8 نفر افزایش یافت!

رسانه آوردگاه - تماس تصویری در این مدت بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که میلیون‌ها نفر در در سراسر جهان درگیر این ویروس شده و خانه نشین شده‌اند، واتساپ امکان تماس تصویری خود را به هشت نفر افزایش داد. دو برابر نسبت به حالت قبل!