آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تماس ویدئویی رایگان

تماس ویدئویی رایگان 50 نفره در Facebook Messenger فراهم شد

رسانه آوردگاه - در این ایام خانه نشینی کرونایی، Zoom پیشروی اپلیکیشن‌های تماس‌های ویدئویی و گروهی بود. اکنون Facebook Messenger با ارائه تماس ویدئویی رایگان تا 50 نفره کاربر همزمان، سعی کرده تا جای این اپلیکیشن را در تماس‌های گروهی و معمولا…