آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تنظیمات مربوط به ایجاد محدودیت در تلویزیون اندرویدی

تنظیمات مربوط به ایجاد محدودیت برای بچه‌ها در تلویزیون‌های اندرویدی

رسانه آوردگاه - در بسیاری از وسایل دیجیتالی مثل گوشی‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند، تنظیماتی تعبیه شده است که با استفاده از آن‌ها میزان و نحوه استفاده از دستگاه توسط بچه‌‌ها را می‌توان کنترل کرد. این تنظیمات روی تلویزیون‌های اندرویدی…

تنظیمات مربوط به ایجاد محدودیت برای بچه‌ها در تلویزیون‌های اندرویدی

رسانه آوردگاه - در بسیاری از وسایل دیجیتالی مثل گوشی‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند، تنظیماتی تعبیه شده است که با استفاده از آن‌ها میزان و نحوه استفاده از دستگاه توسط بچه‌‌ها را می‌توان کنترل کرد. این تنظیمات روی تلویزیون‌های اندرویدی…