آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تکنیک نقاشی

هوش مصنوعی تکنیک نقاشی هنرمندان معروف را بازسازی می‌کند

رسانه آوردگاه - یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی می‌تواند تکنیک نقاشی هنرمندان بزرگ را تا حدود زیادی تشخیص دهد و آن را یاد بگیرد.  شما نمی‌توانید در زمان به عقب برگردید و ببینید که ونگوک شاهکارهای خود را چگونه می‌کشید؛ اما هوش مصنوعی می‌تواند به…